Ren luft för framtida generationer

MyAtmosphere

Ett innovationsprojekt i samarbete med Almi Stockholm Sörmland och Ink-Borås.

Idén är ett tillbehör till barnvagnar som bygger på att skapa en skyddande atmosfär för barn där vi renar luften från skadliga partiklar.

Luftföroreningarna

  • består av PM2,5 (mikropartiklar), svaveldioxid, kväveoxid och kolmonoxid mm
  • kan direkt kopplas till ca 12% av alla dödfallen i världen varje år
  • överskrider WHOs rekommendationer i områden  där 92% av världens befolkning bor
  • orsakar lungsjukdomar, hjärt-lungsjukdomar, stroke och cancer 


Barnen är extra känsliga. Deras lungor är inte färdigutvecklade förrän vid 3 års ålder. Exponeringen för luftföroreningar orsakar en kronisk inflammation som har inverkan på lungornas utveckling och ökar risken för att senare utveckla sjukdomar. Exempelvis så har förekomsten av astma hos barn ökat från 2% på 50-talet till dagens ca 10%.

Årligen dör ca 600 000 barn av luftföroreningar i världen. Enligt WHO påverkas barnens hälsa negativt av de nivåer av luftföroreningar som förekommer i EU idag. 

 
Innovatör
Conny Karlsson

Tvåbarnspappa och ST-läkare inom Anestesi och Intensivvård.

Med min utbildning har jag bland annat goda kunskaper om luftvägarna och andningsorganen. Jag har en inställning att göra gott och ett brinnande entreprenörskap.

Efter att jag blev pappa och till och från rörde mig i stadsmiljöer med barnen uppmärksammade jag hur dålig luften i storstäder är. Jag intresserade jag mig för luftföroreningarnas inverkan och följde intensivt nyheter från exempelvis asien och deras situation med extremt dålig luft. Snart insåg jag att vi inte behöver röra oss långt hemifrånför att stöta på dessa luftföroreningar där i princip alla Europeiska storstäder ligger över WHOs rekommendationer. Här föddes idén att göra något för att skydda våra barn och skapa goda förutsättningar för våra framtida generationer. Luftföroreningarna finns överallt runt omkring oss och kommer tyvärr inte att försvinna inom en snar framtid.   

 

Låter det intressant och vill du veta mer? Kontakta oss gärna via formuläret här nedan.

Kontakta oss

 
 

© Copyright MyAtmosphere